Positive forandringer

Mange der opsøger NLP-terapi er ofte overraskede over, at NLP-metodernes ret enkle og simple indhold kan ændre så meget på deres følelser. De synes ofte, at de dårlige følelser må være så indgroede og da det ofte har stået på i mange år, så det må også være meget svært og meget langvarigt, hvis der skal ske en ændring.

En ny undersøgelse fra et par amerikanske psykologer kan imidlertid nu fortælle noget om, hvor påvirkelig vores sind egentligt er. Som en del af en større undersøgelse bad de en gruppe unge mennesker hver dag i bare 16 dage nedskrive 5 ting, de kunne føle sig glade og taknemmelige for. Efter de 16 dage blev deres oplevelse af livsglæde undersøgt og det viste sig, at de “positive briller” havde en ganske stærk effekt på følelseslivet med større tilfredshed med tilværelsen, optimisme, mere positiv oplevelse af deres helbred samt positive følelser i dagligdagen.

De unge mennesker der deltog i undersøgelsen var mennesker uden alvorlige følelsesmæssige problemer, og de kan naturligvis ikke sammenlignes med mennesker, der har angst, meget dårligt selvværd, spiseforstyrrelser e.l., men undersøgelsen viser alligevel, at selv så enkel en metode som at focusere positivt i 16 dage, kan have en meget stor effekt på vores sind, og på den måde er det egentligt forståeligt, at det er lettere at påvirke følelseslivet, end man egentligt skulle tro, forudsat naturligvis at man gør de rigtige ting.

Omtale af hele den nævnte undersøgelse findes i Forskningsnyt fra psykologien august måned.

Andre interessante artikler


  • Næstekærlighed er sundt
  • Hjælper det at græde?
  • Svigtet til jul