Parterapi

Parterapien tager udgangspunkt i de problemer, det enkelte par har. Det er væsentligt fra starten at skabe en indstilling om, at det er begges ansvar at skabe de forandringer, der skal til for at forholdet bliver bedre. Mange har et ønske om at placere skylden hos den anden og det er naturligvis også vigtigt at få lov til at komme med sine frustrationer i en terapeutisk ramme, specielt hvis der har været tale om utroskab eller anden alvorlig svigt, men hovedtemaet i terapien er, at begge er ansvarlige for situationen.

Det er oftest således, at de synlige konflikter på adfærdsplan har rod i nogle dybere problemer på det følelsesmæssige plan. Der er for det meste nogle grundlæggende behov, som den enkelte ikke føler, at han/hun får dækket og gennem at udtrykke disse behov og at lære den andens behov og intentioner at kende, vil der skabes større respekt og åbenhed i forholdet og det vil derfor være lettere at finde løsningerne på problemerne.

Det er naturligvis utænkeligt, at der ikke er interessekonflikter i et forhold, og forbedrede kommunikationsfærdigheder er derfor også et væsentligt element i terapien.

Det er ofte stadig sådan, at især mænd kan være lidt forbeholdne overfor parterapi, bl.a. fordi de er bange for, at der er for meget “føleri og underlige øvelser”. Formen i parterapien er derfor tilrettelagt i en balance mellem det typiske mandlige og kvindelige. Selv om kvinder måske ofte er mere åbne overfor at gå længere med “føleriet” o.s.v., så er de jo heller ikke interesserede i at skræmme mændene væk og derfor er de også tilfredse med balancen.

NLP’en i parterapien ligger i selve kommunikationsdelen. NLP kommunikation er i dag den fortrukne kommunikationsteori bagved virksomheder og institutioners medarbejder- og ledelseskurser. Men på samme måde, som NLP’en ikke er særlig tydelig for den enkelte på disse kurser, så vil det heller ikke være det i parterapien.

Strukturen i  terapien vil være afpasset efter det enkelte par, men langt oftest er det således, at der er tale om et forløb på 2-3 parsamtaler og en enkelt individuel samtale til hver. Den individuelle samtale er en slags coaching i forhold til nogle definerede forandringer. En evt. 4. parsamtale er gratis og eventuelle yderligere parsamtaler derefter er til stærkt reduceret pris.

Af og til er det også således, at den ene eller begge parter udviser stor vrede, jalousi eller anden sårbarhed som ikke udelukkende kan tilskrives den andens handlinger og her vil der være mulighed for et mindre individuelt forløb parallelt med parterapien.

Parterapi samtalerne er på 1½-2 timer. Første gang oftest 2 timer. De eventuelle individuelle samtaler er på 1-1½ time. 

Parterapien udføres udelukkende af Parterapeut Kaj Wagner Jensen, der har 15 års erfaring med hundredevis af par fra hele Nordjylland; unge, ældre og dem midt imellem, en af de mest erfarne Parterapeuter i Nordjylland. Terapien udføres anonymt og ugenert i lokaliteter, hvor der ikke er andre tilstede.

Du er meget velkommen til at ringe eller maile, hvis du ønsker en vurdering af netop jeres situation.

Bemærk: Det er erfaringen, at der ofte er et praktisk problem med at finde tider i dagtimerne, hvor begge i et parforhold har mulighed for at komme. Der er derfor også mulighed for samtaler om aftenen og lørdag. (dette tilbud gælder også for individuel terapi) Tilbuddet aften/lørdag er uden prisforhøjelser i forhold til dagtimerne.